Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia je veľmi dôležitou súčasťou komplexnej ochrany majetku i ľudského zdravia.

Včasná a spoľahlivá detekcia vzniku požiaru vo všetkých jeho formách (tlenie, zadymenie, plameň) zníži prípadné škody resp. finančné náklady na nápravu na polovicu, ale čo je hlavné dokáže zabrániť zbytočnému ohrozeniu zdravia obyvateľov či pracovníkov.

elektricka poziarna signalizacia

Elektrická požiarna signalizácia (ďalej len EPS) je jedným z mála systémov, ktoré v prípade tabuľkových prepočtov a podľa podmienok vyplývajúcich z vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky 94/2004 Z.z. a 225/2012 Z.z.  musia byť nainštalované v niektorých vyhláškou i výpočtami definovaných objektoch. Spomínaná vyhláška určuje presne pravidlá pre projektovanie systémov EPS.

Ďaľšími dôležitými legislatívnymi predpismi je zákon MV SR 314/2001 Z.z. a jej zmene 129/2015 Z.z. o Ochrane pre požiarmi a vyhláška MV SR 726/2002 Z.z., ktorá hovorí o pravidelných kontrolách systémov EPS. Systémy, ktoré majú včas detekovať vznikajúci požiar, však nie je možné brať ako nutné zlo, ktoré predpisuje štát svojími zákonami a vyhláškami. Rozhodnutie je vždy na investorovi, ktorý musí triezvo zvážiť všetky možné príčíny i dôsledky inštalácie resp. rozhodnutie o nenainštalovaní systémov na ochranu pred požiarmi.