Mesiac: január 2016

Servisná činnosť

By fireprevention.admin 0

Záručný a pozáručný servis Servis a údržba dodaných zariadení je zabezpečená naším technickým oddelením do nasledujúceho pracovného dňa. V prípade nefunkčnosti niektorého zaradenia, Vám v rámci možností naších skladových zásob vieme zapožičať zariadenie po dobu jeho servisu. Podpísaním servisnej zmluvy zákazníkovi garantujeme zásahovú dobu do štyroch hodín od nahlásenia servisu, pokazené zariadenie Vám okamžite vymeníme, […]

READ MORE

Projekčné práce

By fireprevention.admin 0

Projekčná činnosť je jednou z ďalších neoddeliteľných súčastí komplexnej dodávky bezpečnostných a informačných technológií. Spoločnosť FIRE Prevention s.r.o. poskytuje projekčnú činnosť v nasledovných oblastiach: Elektrická zabezpečovacia signalizácia EZS Elektrická požiarna signalizácia EPS Hlasová signalizácia požiaru HSP Kamerové monitorovacie systémy PTV Systémy kontroly vstupu SKV Dochádzkové systémy DS Integrované bezpečnostné systémy C4 elektroinštalácie premyselných hál elektroinštalácie budov

READ MORE

Technická podpora

By fireprevention.admin 0

Technické oddelenie je jedným zo základných pilierov našej spoločnosti. Je strojcom základu pre kvalitnú dodávku celej elektroinštalácie a slaboprúdových systémov. Nesie plnú zodpovednosť za prípravu, riadenie, montážne práce na elektrických zariadeniach. Dbá o bezproblémový priebeh záverečných skúšok. Pre zákazníka zabezpečuje komplexnú sprievodnú technickú dokumentáciu od zhotoveného elektrického zariadenia.

READ MORE