Projekčné práce

By fireprevention.admin 0

Projekčná činnosť je jednou z ďalších neoddeliteľných súčastí komplexnej dodávky bezpečnostných a informačných technológií. Spoločnosť FIRE Prevention s.r.o. poskytuje projekčnú činnosť v nasledovných oblastiach:

  • Elektrická zabezpečovacia signalizácia EZS
  • Elektrická požiarna signalizácia EPS
  • Hlasová signalizácia požiaru HSP
  • Kamerové monitorovacie systémy PTV
  • Systémy kontroly vstupu SKV
  • Dochádzkové systémy DS
  • Integrované bezpečnostné systémy C4
  • elektroinštalácie premyselných hál
  • elektroinštalácie budov